DOCUMENTE

I. Regulament (UE) nr. 305/2011 - Produse pentru constructii

1. Evaluarea si verificarea constantei performantei produslui (sisteme de evaluare si verificare1 si 1+)
CERT P-17 - cerere pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produsului
CERT 18 - lista documentelor  solicitate  pentru evaluare si verificarea constantei performantei produsului
Certificat acreditare regulament 305
Anexa

2. Evaluarea si verificarea controlului productiei in fabrica (sistem de evaluaresi verificare 2+)
- CERT CPF-17 - cerere pentru evaluare si verificare CPF
- CERT CPF-18 - lista documentelor  solicitate  pentru evaluare si verificarea CPF

 

II. Directiva 2000/14/CE - Echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor (limitarea nivelului emisiilor de zgomot)

- CERT AC 17 - cerere pentru certificare echipamente
- CERT AC 18 - lista documentelor  solicitate  pentru  certificarea echipamentelor
- Certificat acreditare directiva zgomot

 

III. Certificarea conformitatii produselor, domeniul voluntar
- CERT V-17 – cerere pentru evaluarea conformitatii produsului, sistem de evaluare 5
- CERT V-18 – lista documentelor solicitate pentru evaluarea conformitatii produsului
- Certificat acreditare nereglementat
- Anexa

 

PROCEDURI DE CERTIFICARE

I. Domeniul reglementat - Regulament (UE) nr. 305/2011
1. Procedura de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii, sisteme de evaluare 1, 1+, cod PS CERT 01A
2. Procedura de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii, sistem de evaluare 2+, cod PS CERT 01B

 

II. Domeniul nereglementat – Procedura de evaluare a conformitatii produselor pentru constructii, cod PS CERT 01E

 

III. Procedura generala pentru certificarea echipamentelor, conform Directivei 2000/14/CE, cod PS CERT C

 

IV. Politica de tranzitie de la Directiva 89/106/CE la Regulamentul (UE) nr. 305/2011