DOMENIU DE ACTIVITATE

CERTIFICARE  PRODUS

 • PRODUSE CU MARCAJ CE (DOMENIUL REGLEMENTAT):
 • A. Evaluarea si verificarea constantei performantelor produselor pentru constructii conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CE,  sisteme de evaluare si verificare a constantei performantei:1; 1+, 2+

  Download:
  - CERT P-17 - cerere pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produsului
  - CERT 18 - lista documentelor  solicitate  pentru evaluare si verificarea constantei performantei produsului
  - CERT CPF-17 - cerere pentru evaluare si verificare CPF
  - CERT CPF-18 - lista documentelor  solicitate  pentru evaluare si verificarea CPF

  B. Evaluarea conformitatii echipamentelor supuse cerintelor Directivei 2000/14/EC (privind limitarea emisiilor de zgomot pentru echipamente destinate utilizarii în exteriorul cladirilor), proceduri de certificare:
  - Controlul intern al productiei, completat cu evaluarea documentatiei tehnice si verificarea periodica
  - Verificarea unitatii de produs
  - Asigurarea totala a calitatii

  Download:
  - CERT AC 17 - cerere pentru certificare echipamente
  - CERT AC 18 - lista documentelor  solicitate  pentru  certificarea echipamentelor

 • PRODUSE (DOMENIUL  VOLUNTAR ACREDITAT)
 • Evaluarea conformitatii produselor, scheme de certificare 3 si 5, conform SR EN ISO/CEI 17067.

  Download:
  - CERT V-17 – cerere pentru evaluarea conformitatii produsului, sistem de evaluare 5
  - CERT V-18 – lista documentelor solicitate pentru evaluarea conformitatii produsului

 • PRODUSE (DOMENIUL  VOLUNTAR NEACREDITAT)
 • Evaluarea conformitatii produselor, scheme de certificare 3 si 5, conform  SR EN ISO/CEI 17067. 

  Download:
  - CERT V-17 – cerere pentru evaluarea conformitatii produsului, sistem de evaluare 5
  - CERT V-18 – lista documentelor solicitate pentru evaluarea conformitatii produsului