ACREDITARI, NOTIFICARI

ICECON CERT  este acreditat de catre Asociatia de Acreditare din Romania – RENAR  pentru evaluarea si verificarea constantei peformantelor produselor pentru constructii si evaluarea conformitatii produselor pentru constructii in domeniul nereglementat:

1. Certificat de acreditare nr. ON 066, in domeniul reglementat, conform sarcinilor specifice de evaluare si verificare prevazute in Regulamentul (UE) nr. 305/2011;

Download

2. Certificat de acreditare nr. PR 049, in domeniul nereglementat, conform cerintelor specificate in SR EN ISO/CEI 17065 – Produse pentru constructii   Download

ICECON CERT este organism notificat la Comisia Europeana de la Bruxelles, nr. NB 2204, in domeniul reglementat de Regulamentul (UE)  nr. 305/2011; Download