Societatea de certificare ICECON CERT SRL este un organism cu capital integral privat care desfasoara activitati de certificare a produselor pentru constructii atat in Romania, cat si in strainatate.

ICECON CERT SRL este acreditat RENAR pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii si a conformitatii controlului productiei in fabrica, cu respectarea sarcinilor specifice Regulamentului (UE) nr. 305/2011, certificat acreditare nr. ON 066, precum si pentru evaluarea conformitatii produselor pentru constructii in domeniul nereglementat, certificat acreditare nr. PR 049.

ICECON CERT SRL este desemnat si notificat la Comisia Europeana, nr NB. 2204, de catre autoritatea in domeniu,  respectiv Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

ICECON CERT este o entitate legal constituita cu personalitate juridica, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/23467/13.12.2007, cod unic de inregistrare 22927289, avand sediul social in Bucuresti, Sector 2, Sos. Pantelimon nr. 266,Etaj 1, Biroul 7.

Politicile si procedurile dupa care functioneaza ICECON CERT sunt nediscriminatorii, iar serviciile de certificare sunt accesibile tuturor clientilor ale caror activitati sunt cuprinse in domeniul de certificare al organismului, fara sa impuna conditii exagerate, financiare sau de alta natura. Accesul clientilor nu este conditionat de marimea sau de calitatea sa de membru al oricarei organizatii,  iar certificarea nu este conditionata de numarul de certificate deja emise.

ICECON CERT este responsabil pentru decizia de certificare privind acordarea, mentinerea, reinnoirea, extinderea, restrangerea, suspendarea si retragerea certificarii.

Principiile de functionare ale organismului sunt independenta; impartialitatea; confidentialitatea; responsabilitatea; transparenta si competenta. Impartialitatea si independenta organismului de certificare este asigurata la nivelul de strategie si politica.